26 poslovnica

> 60 zaposlenika

> 4000 klijenata

Programi Učilišta

O nama

Od 1992. godine, sva nastojanja uprave i zaposlenika Kontrol biro-a su usmjerena na pružanje usluge koja će omogućiti postizanje veće kvalitete i konkurentnosti svojim klijentima uz što niži trošak.

Već 24 godine isporučujemo uslugu koja nam omogućava raditi s Vama poput partnera pri čemu težimo smanjenju Vaših troškova, s naglaskom na pomoć u tehničkoj primjeni i stvarnim zahtjevima vaše kompanije.

 

Ovlaštenja

Obavljanje poslova zaštite na radu
Ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara
Osposobljavanje pučanstva za zaštitu od požara
Ispravnost sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
Praćenje emisija onečišćujućih tvari u zrak
Provedba izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima
Akreditacija za nadzor sigurnosti dizala
Obavljanje stručnih poslova u području  spašavanja
Obavljanje stručnih poslova u području sprečavanja požara ili eksplozija u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

Kontakt

Savski gaj, IV. put 10, 10020 Zagreb
Info telefon: +385 (0)1 65 22 839
Fax: +385 (0)1 65 22 864
E-mail: kontrolbiro@kontrolbiro.hr
vrh stranice