Hrvatski Engleski Francuski Njemački Talijanski
Vaša djelatnost
Odaberite kategoriju Vaše djelatnosti:

  • Poljoprivreda, lov, stočarstvo, ribarstvo
  • Rudarstvo, vađenje nafte, šumarstvo
  • Proizvodnja hrane, drva, prerada nafte
  • Proizvodnja metala, strojeva, opreme i vozila
  • Opskrba energijom, plinom i vodom
  • Građevinarstvo
  • Ugostiteljstvo, turizam
  • Trgovina, prijevoz robe i putnika, promet
  • Nekretnine, knjgovodstvo, javni bilježnici, odvjetnici i ostali uredski poslovi
  • Obrazovanje, zdravstvo, osiguranje

Zaštita na radu, zaštita od požara, zaštita okoliša

Zaštita na radu obuhvaća skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i ostalih djelatnosti pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti koje ugrožavaju život i zdravlje osoba na radu.

Zaštita od požara obuhvaća preventivne mjere vezane uz sprečavanje nastanka požara te spašavanje ljudi i imovine od požara. Zaštita okoliša skup je propisanih mjera i aktivnosti s ciljem sprečavanja onečišćenja i zagađenja okoliša te aktivnosti vezane uz otklanjanje posljedica nastalih šteta.

Naše djelatnosti obuhvaćaju područja zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša.

Sigurno s Vama do cilja

Poslovno savjetovanje i suradnja

Kontrol biro pruža usluge poslovnog savjetovanja našim klijentima.

Za Vas nudimo usluge implementacije stadarda kvalitete ISO 9001 i ISO 14001, HACCP, OHSAS i ostalih, izradu poslovnih planova, energetskih audita i projekata poboljšanja energetske učinkovitosti, izrada feasibility studija, razvojnih studija i strategija, marketinških strategija, reorganizaciju i restrukturiranje, istraživanje tržišta, razvoj kadrova u ugostiteljskom, hotelijerskom i turističkom sektoru...

Pogledajte više...

Naš partner je znanje

Učilište Kontrol biro

Naše Učilište igra vrlo važnu ulogu na današnjem tržištu. Naši obrazovni programi namijenjeni su odraslim osobama koje se žele usavršiti u vlastitom ili novom području rada te biti osposobljeni za rad na siguran način, za početno gašenje požara, za pružanje prve pomoći, instruktora praktične nastave...

U sklopu našeg učilišta moći ćete razviti svoje sposobnosti, proširiti znanja te poboljšati tehničke, odnosno stručne kvalifikacije te stjeći odgovarajuće Uvjerenje s pravom upisa u radnu knjižicu nakon uspješnog završavanja programa.

Pogledajte više...

Kontrolbiro učilište

Ovim putem želimo obavijestiti sve zainteresirane strane da je našem Učilištu 26. rujna 2014. Ministarstvo poljoprivrede izdalo ovlaštenje za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida. Ovlaštenje možete pogledati na našoj stranci sa ovlaštenjima. Detaljnije o samoj izobrazbi pogledajte na stranici Izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima . Prijavnica za izobrazbu takođjer je dostupna na navedenoj stranici kao i na ovoj naslovnici.Stručno osposobljavanje za rukovatelja motornom pilom

Stručno osposobljavanje motorna pila

Uspješno smo organizirali stručno osposobljavanje za rukovatelja motornom pilom u suradnji s Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar Dana 02. srpnja 2014. godine u prostorijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Bjelovar, upriličena je svečana podjela Uvjerenja o osposobljenosti polaznicima stručnih osposobljavanja programa monter suhe gradnje i rukovatelj motornom pilom. Ispred Učilišta za obrazovanje, izdavaštvo i savjetovanje Kontrol biro u Zagrebu, prisutnim polaznicima obratio se ravnatelj učilišta Krešimir Vukorepa, te uručio Uvjerenja o osposobljenosti.Uvjerenja za rukovatelja motornom pilom dobilo je 10 polaznika.Igraj Zadre!

Malonogometni kljub Kontrol biro Zadar

Na proljeće je osnovan malonogometni klub Kontrol biro Zadar koji je od samog početka nizao usjehe. Pobjedivši niz protivnika među kojima su i neke vrhunske momčadi koje igraju na najpoznatijim hrvatskim turnirima, ljetos su momci stekli neviđeni renome koji se očituje i u poslovnom uspjehu našeg poslovnog centra. Za nagradu su momci dobili dvije garniture dresova, torbe i nadamo se neku financijsku injekciju od direktora tog poslovnog centra osim mlade janjetine ispod peke i gajbe soka od bazge.Stručno osposobljavanje za rukovatelja motornom pilom

Stručno osposobljavanje motorna pila

Uspješno smo organiziriali stručno osposobljavanje za rukovatelja motornom pilom u suradnji s tvrtkom Cerium d.o.o. i instruktorima vatrogasne škole.Zaštita na radu, zaštita od požara, zaštita okoliša...

Su samo neke od naših djelatnosti.

Pod pojmom zaštita na radu smatramo skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti koje ugrožavaju život i zdravlje osoba na radu i utvrđuju mjere, postupci i pravila kako bi se otklonile ili smanjile te opasnosti. Zaštita na radu provodi se i s ciljem da se radnicima mlađim od 18 godina osiguraju sigurni uvjeti rada, bez štetnog utjecaja na njihov tjelesni i duševni razvoj; da se ženama osiguraju uvjeti rada u kojima one mogu normalno ostvarivati materinstvo te da se osobama sa smanjenim radnim sposobnostima omoguće radni uvjeti koji neće ugroziti njihovu preostalu radnu sposobnost.
Zaštita na radu proizlazi iz zakonskih regulativa, prije svega Zakona o zaštiti na radu, Zakona o radu, Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, raznih tehničkih propisa i pravilnika te iz kolektivnog ugovora.
Zaštita na radu sastavni je dio svake organizacije rada i izvođenja radnog procesa. Ostvaruje se obavljanjem poslova zaštite na radu i primjenom propisanih, priznatih pravila zaštite na radu, naređenih mjera i uputa poslodavca. Za organizaciju i provedbu zaštite na radu odgovoran je poslodavac.
Kontrol biro je tvrtka koja je ovlaštena za pružanje svih poslova iz područja zaštite na radu: izradu procjene opasnosti, odnosno reviziju procjene opasnosti, osposobljavanje zaposlenika za rad na siguran način, osposobljavanje zaposlenika za početno gašenje požara, osposobljavanje poslodavca/ovlaštenika poslodavca, osposobljavanje iz prve pomoći, ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, ispitivanje radnog okoliša, ispitivanje električnih instalacija i gromobrana, izrada Pravilnika o zaštiti na radu, Plana evakuacije te vođenje poslova zaštite na radu.


Zaštita od požara obuhvaća sve aktivnosti iz područja sigurnosti čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara ili, ukoliko je do istog došlo, osiguranje brzog i djelotvornog gašenja požara. Pri tome je potrebno osigurati ispravno funkcioniranje sustava za detekciju i dojavu požara te sustava za gašenje požara te definirati sve nužne radnje koje se moraju poduzeti u slučaju nastanka požara. Poslodavac je dužan provesti osposobljavanje svih djelatnika za početno gašenje požara, redovito provoditi ispitivanja sustava za gašenje požara, sustava sa dojavu požara, sustava za sprečavanje širenja požara, osigurati dovoljan broj protupožarnih aparata, vođenje evidencije ispitivanja aparata te provoditi redovite vježbe evakuacije.
Kontrol biro je tvrtka ovlaštena za pružanje usluga iz područja zaštite od požara: ispitivanje hidrantske mreže, panik rasvjete, sustava za dojavu i gašenje požara, sustava za sprečavanje širenja dima i požara, sustava za plinodojavu, izradu Pravilnika o zaštiti od požara te ispitivanje tipkala za isključenje električne energije.


Zaštita okoliša obuhvaća sve mjere i aktivnosti vezane uz sprečavanje opasnosti za okoliš, nastanak šteta i/ili onečišćenja okoliša, smanjenja i/ili otklanjanja štete nanesene okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete.
Iz područja zaštite okoliša pružamo usluge izrade kataloga otpada, Plana gospodarenja otpadom, vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada (ONTO) za svaku vrstu otpada, organizacije privremenog skladištenja otpada, ugovaranje odvoza otpada s ovlaštenim prijevoznicima, prijava u Registar onečišćivača okoliša ROO, vođenje KT-6 i KTZ-1 obrazaca te njihova predaja Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja.Pružamo i usluge na području:

Ključne riječi: zaštita na radu, zaštita od požara, zaštita okolišaKONTROL BIRO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE KVALITETE


Uvjeti poslovanja u RH su se znatno promjenili te će se i dalje mijenjati s obzirom na globalno tržište koje konstantno nameće nove izazove. Ostati u korak s vremenom znači opstanak, dok je postavljanje čvrstih temelja okosnica održivog poslovanja i rasta. Kao društveno odgovorna tvrtka, od samog početka se Kontrol biro zalaže da kroz svoju ponudu nadmaši zahtjeve tržišta za usklađivanjem sa zakonskim obvezama i međunarodnim standardima. Kao profitna organizacija obvezujemo se unaprijeđivati znanja i vještine društva u kojem živimo. Naši savjetodavni programi osmišljeni su da budu dostupni svim poslovnim subjektima bez obzira na njihovu djelatnost, status, mogućnosti. Težimo kontinuiranom unaprijeđenju svega što radimo kako bi naši programi bili sastavni dio konzistentnih međunarodnih standarda.Prijavnica:Izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima

Prijavnicu možete preuzeti ovdje

.
Za naše klijente:

Naš najviši cilj je zadovoljni klijent. U tom smjeru razvijamo svoje usluge i cjelokupni opseg poslovanja.
Ako ste naš klijent recite nam svoje cijenjeno mišljenje ispunjavajući kratku anketu.Za zaposlenike - prijavaPosjetite našu Facebook stranicu!

Informacijski linkovi:
Zaštita na radu informacijski portal
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva RH