područje rada
 • Procjena rizika
 • Ispitivanje u radnom okolišu
 • Ispitivanje strojeva i uređaja
područje rada
 • Ispitivanje zaštitnih sustava
 • Osposobljavanje za zaštitu od požara
područje rada
 • Mjerenje emisija
 • Katalog otpada
 • Plan gospodarenja otpadom
područje rada
 • Energetski pregledi
 • Redoviti pregledi
 • Izrada projektne dokumentacije

Tko smo mi

Od 1992 godine, sva nastojanja uprave i zaposlenika Kontrolbiro-a bila su usmjerena na pružanje usluge koja će omogućiti postizanje veće kvalitete i konkurentnosti svojim klijentima uz što niži mogući trošak.

Već 20 godina isporučujemo uslugu koja nam omogućava raditi s Vama poput partnera pri čemu težimo smanjenju Vaših troškova, s naglaskom na pomoć u tehničkoj primjeni i stvarnim zahtjevima vaše kompanije.

 

Ovlaštenja

Obavljanje poslova zaštite na radu
Ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara
Osposobljavanje pučanstva za zaštitu od požara
Ispravnost sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
Praćenje emisija onečišćujućih tvari u zrak
Provedba izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima
Akreditacija za nadzor sigurnosti dizala
Obavljanje stručnih poslova u području  spašavanja
Obavljanje stručnih poslova u području sprečavanja požara ili eksplozija u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

Djelatnosti

Poljoprivreda, lov, stočarstvo, ribarstvo
Rudarstvo, vađenje nafte, šumarstvo
Proizvodnja i prerada hrane, drva, prerada nafte
Proizvodnja metala, strojeva, opreme, uređaja i vozila
Opskrba energijom, plinom i vodom
Građevinarstvo
Ugostiteljstvo i turizam
Trgovina, prijevoz robe i putnika, promet
Promet nekretninama; javnobilježnički, knjigovodstveni, odvjetnički i ostali uredski poslovi
Obrazovanje, zdravstvo i osiguranje
Facebook
vrh stranice