Antikorozivna zaštita

Ispitivanje antikorozivne zaštite

1. Ispitivanje debljine suhog filma premaza bez razaranja magnetnom metodom kod feromagnetičkih materijala i metodom vrtložnih struja kod nemagnetnih metalnih materijala

Debljina suhog sloja premaza vrlo je važan parametar za određivanje kvalitete zaštite metalnih površina. Otpornost na koroziju kod većine premaza raste povećanjem debljine premaza, ali rastu i proizvodni troškovi, pa je pouzdano poznavanje minimalne vrijednosti debljine premaza potrebno iz ekonomskih razloga.

2. Ispitivanje prionjivosti premaza postupkom urezivanja mrežice sukladno normi HRN EN ISO 2409:2013


Prionjivost je svojstvo premaza (prevlake) da prione na prethodni premaz ili podlogu. Prionjivost premaza ovisi o nizu parametara: svojstvima premaza, stanju podloge, debljini sloja premaza, temperaturi i relativnoj vlažnosti kod aplikacije.

vrh stranice