Energetska obnova stambenog sektora 2016. godine

Program energetske obnove stambenog sektora (višestambene zgrade, obiteljske kuće) za razdoblje od 2014. do 2020. godine donijela je Vlada Republike Hrvatske u ožujku 2014. godine. Ciljevi Programa su utvrđivanje i analiza potrošnje energije i energetske učinkovitosti u postojećem stambenom fondu RH, utvrđivanje potencijala i mogućnosti smanjenja potrošnje energije u postojećim stambenim zgradama, razrada provedbe mjera za poticanje poboljšanja energetske učinkovitosti u postojećim stambenim zgradama te ocjena njihovog učinka.
Obiteljska kuća je zgrada u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: da ima najviše tri stambene jedinice ili da ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.
 

Višestambena zgrada je svaka zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te ima tri ili više stambenih jedinica, i kojom upravlja upravitelj zgrade, koji je pravna ili fizička osoba, u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Što se sufinancira:

Prema najavama Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost bi u drugoj polovici 2016. godine trebao objaviti javni poziv za građane namijenjen poticanju energetske obnove obiteljskih kuća i višestambenih zgrada te ostale natječaje za projekate poboljšanja energetske učinkovitosti postojećih zgrada. Za to su u Hrvatskoj već dostupna sredstva iz EU fondova, ali će se morati smanjiti postotak sufinanciranja, koji će u prosjeku iznositi oko 45 % te će se postrožiti tehnički uvjeti.
Prvi korak je provedba prvog energetskog pregleda koji obavlja ovlašteni energetski certifikator. Svrha provedbe energetskog pregleda i energetskog certificiranja je izrada energetskog audita (Izvješća o energetskom pregledu građevine) kojim se investitoru prikazuju potencijali energetskih i ekonomskih ušteda implementacijom mjera energetske učinkovitosti te se utvrđuje da li je obiteljska kuća/zgrada prihvatljiv prijavitelj s obzirom na propisane tehničke uvjete Fonda te se razmatraju mogućnosti sufinanciranja energetske obnove sukladno najavljenom javnom pozivu.
U programu obnove obiteljskih kuća mogu sudjelovati samo zakonito izgrađene zgrade u kojoj fizička osoba ima prijavljeno prebivalište te gdje su čisti vlasnički (imovinsko-pravni) odnosi. Prije kontaktiranja energetskog certifikatora i prije prvog energetskog pregleda potrebno je provjeriti da li su zadovoljeni osnovni uvjeti te vlasnik treba pripremiti:
1. DOKAZ PREBIVALIŠTA
2. DOKAZ LEGALNOSTI OBITELJSKE KUĆE
3. DOKAZ VLASNIŠTVA


Tvrtka smo koja Vam nudi cjelovitu organizaciju i kompletno rješenje usluga na području energetske učinkovitosti a dugogodišnje iskustvo i profesionalan tim inženjera osigurat će Vam pouzdane usluge.

Za više informacija kontaktirajte nas:
Telefon: 01 65 22 839
Mobitel: 091 4545 231
E-mail: kontrolbiro@kontrolbiro.hr
 
vrh stranice