Energetska učinkovitost


Poznato je da je danas život nezamisliv bez električne i toplinske energije. Također, svjedoci smo stalnog trenda povećanja cijene energije i energenata koji će se u budućnosti nastaviti. Ulaganjem u projekte poboljšanja energetske učinkovitosti, osim što se pridonosi očuvanju i zaštiti okoliša mogu se ostvariti znatne smanjenja tekućih troškova za energiju i energente te time smanjiti račune i povećati konkurentnost i održivost poslovanja.

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju postali smo obveznici provođenja određenih zakona, propisa i mjera na području zaštite okoliša, potrošnje energije i energetske učinkovitosti te smo odlučili prihvatiti određena pravila ponašanja. Iracionalno gospodarenje energijom se prema važećim propisima kažnjava dok se ulaganja u poboljšanje energetske učinkovitosti financijski potiče putem natječaja hrvatskih i europskih fondova i organizacija.
Tvrtka smo koja Vam nudi cjelovitu organizaciju i kompletno rješenje usluga na području energetske učinkovitosti. Dugogodišnje iskustvo i profesionalan tim inženjera osigurat će Vam pouzdane usluge:

- Energetski pregledi i energetsko certificiranje objekata s jednostavnim i složenim tehničkim sustavima
- Energetski pregledi javne rasvjete
- Redoviti pregledi sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- Priprema i razvoj projekata poboljšanja energetske učinkovitosti, energetskih obnova i obnovljivih izvora energije sufinancirani iz hrvatskih i europskih izvora
- Stručno savjetovanje
- Termografska snimanja, mjerenja i analize


Hrvatska i Europska unija već neko vrijeme putem raznih programa potiču ulaganja u projekte koje će smanjiti potrošnju energije a taj trend će se nastaviti. Potiče se provedba energetskih pregleda i energetsko certficiranje zgrada, izrada projektne dokumentacije te provedba i implementacija projekata poboljšanja energetske učinkovitosti i energetskh obnova u privatnom i javnom sektoru u vidu sufinanciranja do čak 80% ukupne investicije. Prednost kod takvih programa imaju oni koji na vrijeme počnu razmišljati o ovoj problematici, obave preliminarno savjetovanje te pripreme potrebnu dokumentaciju.
 

Pravi je trenutak da počnete razmišljati o učinkovitijem korištenju energije i energenata. Suvremena tehnologija nam to omogućava a znanje i iskustvo našeg tima može Vam pomoći da nađete optimalno tehnološko i financijsko rješenje. Prvi korak je energetski pregled i energetsko certificiranje Vašeg objekta, analiza postojećeg stanja te definiranje mjera za postizanje ušteda.
 

Energetska učinkovitost
je skup isplaniranih i provedenih mjera čiji je cilj korištenje minimalne količine energije da razina udobnosti i stopa proizvodnje ostanu sačuvane prilikom čega se podrazumjeva racionalna uporaba energije, energenata i vode.
 
Energetski pregled je postupak koji se provodi u cilju prikupljanja podataka i analize energetskog stanja i utvrđivanja mogućih mjera za povećanje energetske učinkovitosti u postojećim zgradama.
 
Energetski certifikat postojeće zgrade izdaje se temeljem provedenog energetskog pregleda i proračuna energetskih svojstava zgrade. Analiziraju se svi energetski sustavi zgrade i daju preporuke za smanjenje potrošnje toplinske i električne energije, te vode, s ekonomskom, energetskom i ekološkom analizom ušteda.
 
Energetski certifikat nove zgrade izdaje se nakon što je zgrada izgrađena, a prije puštanja u pogon i izdavanja uporabne dozvole te sadrži preporuke za korištenje zgrade.
Obaveza provođenja energetskog pregleda i energetskog certificiranja
Energetski certifikat zgrade (ili dijela zgrade) izdaje se za zgradu, odnosno njezin poseban dio za koji je potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom, osim za zgradu koja ima rok uporabe dvije godine i manje, za zgradu namijenjenu održavanju vjerskih obreda, za zgradu ukupne korisne površine manje od 50 m² (samostojeće građevine) te industrijske zgrade, radionice i nestambene poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama.


Provedba energetskih pregleda i energetskog certificiranja obavezan je za:

Zgrade javne namjene (poslovne zgrade, zgrade državnih upravnih tijela, sudovi, zatvori, vojarne, zdravstvene ustanove, bolnice, škole, vrtići, fakulteti, učilišta, trgovine, hoteli, sportski objekti…) korisne površine veće od 1000 m² do kraja 2012., veće od 500 m² do kraja 2013. a zgrade korisne površine veće od 250 m² do kraja 2015.

Stanove koji se prodaju.

Nove zgrade prije izdavanja uporabne dozvole.

Zgrade (ili dijelovi zgrade) koje se prodaju, iznajmljuju, daju u zakup, odnosno daju na leasing.


vrh stranice