Evakuacija i spašavanje

Svaka pravna osoba mora osigurati i organizirati evakuaciju i spašavanje osoba koje obavljaju rad u zatvorenim prostorijama za slučaj iznenadnog događaja, koji može ugroziti život i zdravlje radnika na radu. Iznenadnim događajima koji se ubrajaju u ovu kategoriju opasnosti pri radu smatraju se : opasnost požara ili eksplozija, kao i sve njihove popratne pojave, zatim elementarne nepogode, opasnost od kolektivnih nesreća i sl.
Kako bi se spriječile ili smanjile posljedice pri pojavi tih ili sličnih događaja, u tvrtkama gdje su radnici zaposleni, mora se provoditi evakuacija radnika, tj.organizirati odlazak, odnosno premještaj radnih ljudi.
Evakuacija i spašavanje radnika mora se organizirati za sve radnike bez obzira na kojim poslovima rade i u kojem radnom prostoru , u zatvorenom (objekti i prostorije namijenjeni za rad, rudnička okna, objekti u gradnji, brodovi u gradnji itd.) ili otvorenom (otvorena radilišta). Da u takvim situacijama ne bi nastala panika i da bi se radnici znali pravilno ponašati, preporučuje se da se na svakih 20-tak radnika najmanje jedan osposobi za vođenje evakuacije i spašavanja, a na svakih daljih 50-tak još jedan radnik. Osobama, određenim za provođenje evakuacije i spašavanje radnika, mora biti stavljena na raspolaganje sva potrebna oprema. Radi provedbe tih aktivnosti, tvrtka je dužna izraditi plan evakuacije i spašavanja radnika u slučaju izvanrednog događaja. S planom evakuacije i spašavanja moraju se upoznati svi radnici i to tako da svaki radnik zna svoj zadatak.

Na osnovi tog plana, moraju se provesti praktične vježbe i to najmanje jedanput u dvije godine.
Ono što je potrebno prema Zakonu definirati kod izrade plana evakuacije i spašavanja jest:
 • koji iznenadni događaji se mogu dogoditi
 • koje pravne osobe, odnosno tvrke su obavezne izraditi plan evakuacije i spašavanja
 • koje točno posljedice se mogu dogoditi nakon nastanka iznenadnog događaja
 • odrediti i osposobiti jednu ili više osoba potrebnih za provođenje evakuacije i spašavanja
 • formirati ekipe i postrojbe za provođenje evakuacije i spašavanja
 • osigurati zaštitnih sredstava osobama zaduženim za provođenje evakuacije i spašavanja
 • izrada plana evakuacije i spašavanja
 • provoditi redovito vježbe evakuacije i spašavanja.

  Kontrol biro ovlašten je za obavljanje poslova vezanih uz evakuaciju i spašavanje
 • izrada operativnih planova interventnih mjera u slučaju izvanrednog onečišćenja,
 • izrada plana evakuacije i spašavanja, osposobljavanje odgovornih osoba,
 • zrada plana zaštite i spašavanja
vrh stranice