Ispitivanja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

Protueksplozijska zaštita je skup aktivnosti i postupaka u cilju sprječavanju nastajanja eksplozija ili požara u prostorima gdje se pojavljuju zapaljivi plinovi, pare, maglice ili prašine koje mogu stvoriti eksplozivne atmosfere.

To su kotlovnice, lakirnice, benzinske postaje, pretakališta goriva i plina, rafinerije, naftne platforme, naftni i plinski pogoni, pogoni kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije i druga mjesta na kojima je moguće pojavljivanje eksplozivnih atmosfera i u kojima se primjenjuju propisi protueksplozijske zaštite.

Protueksplozijska zaštita primjenjuje se na opremu, instalacije, uređaje i sustave namijenjene za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.
Periodička ispitivanja, kontrole i nadzor nad uređajima koji su smješteni u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, preduvjet su sigurnosti.
vrh stranice