Obrazovanje odraslih

Srednjoškolsko obrazovanje odraslih

Obrazovanje odraslih važna je komponenta sustava cjeloživotnog učenja. Generalna je konferencija UNESCO-a 1976. godine koncept obrazovanja odraslih definirala na način da uključuje skup svih organiziranih obrazovnih procesa, sadržaja, razina i metoda, bez obzira na to nastavlja li osoba ili zamjenjuje započeto školovanje, razvija svoje sposobnosti i proširuje znanje ili poboljšava svoje tehničke ili stručne kvalifikacije. Takve aktivnosti mijenjaju stavove ili ponašanje u perspektivi osobnog razvoja pojedinca i u perspektivi sudjelovanja u uravnoteženom i nezavisnom socijalnom, gospodarskom i kulturnom razvoju.

Upisom, pohađanjem i uspješnim završetkom odabranog programa osposobljavanja u našem Učilištu dobivate Svjedodžbu te pravo upisa u radnu knjižicu.

Naši programi srednjoškolskog obrazovanja namjenjenog odraslim osobama su osmišljeni tako da sadrže osnovni teoretski dio vezan uz odabrani program, dio vezan uz zaštitu na radu, zaštitu od požara i prvu pomoć te posljednji dio koji čini stručna praksa čije je trajanje određeno i izvodi se kod poslodavca pod stalnim i stručnim nadzorom instruktora - zaposlenika koji je prethodno uspješno završio program srednjoškolskog obrazovanja i o tome posjeduje Svjedodžbu.
vrh stranice