Utvrđivanje alkoholiziranosti radnika na radu

Polaznici  osposobljavanja mogu biti poslodavci, ovlašteni stručnjaci zaštite na radu ili ovlaštenici poslodavca. Utvrđivanje alkoholiziranosti može obavljati samo za to osposobljena i ovlaštena osoba. 

Zadatak osposobljavanja je stjecati znanja i vještine potrebne za utvrđivanje alkoholiziranosti radnika na radu, što uključuje detaljno poznavanje pravila zaštite na radu koja uređuju ovo područje, poznavanje utjecaja koji imaju alkoholna pića i druga sredstva ovisnosti na organizam radnika, kao i poznavanje postupaka i najsuvremenijih uređaja za utvrđivanje alkoholiziranosti. 

Osposobljavanje se ostvaruje tijekom jednodnevnog seminara koji se sastoji od predavanja i vježbi. Tijekom predavanja polaznici slušaju teme o utjecaju alkohola na organizam, o propisima koji zabranjuju uzimanje alkohola te o načinu, postupku i sredstvima za utvrđivanje alkoholiziranosti. Na vježbama se pokazuju uređaji za utvrđivanje alkoholiziranosti te se polaznici  uvježbavaju u rukovanju tim uređajima.

vrh stranice