Zaštita na radu

Zaštita na radu skup je tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti koje ugrožavaju život i zdravlje osoba na radu i utvrđuju mjere, postupci i pravila kako bi se otklonile ili smanjile te opasnosti.
Svrha zaštite na radu je stvoriti sigurne radne uvjete kako bi se spriječile ozljede na radu, profesionalne bolesti i nezgode na radu, odnosno umanjivanje eventualnih štetnih posljedica ako se opasnost ne može otkloniti. Provođenje zaštite na radu ne ograničava se samo na profesionalne bolesti, već se nastoji spriječiti bilo koja bolest, odnosno ozljeda, dok se veća pažnja poklanja profesionalnim oboljenjima.
 
Iz područja zaštite na radu nudimo sljedeće usluge:
  • izrada Procjene rizika
  • izrada Procjene opasnosti za radna mjesta s računalom
  • osposobljavanja iz zaštite na radu
  • normiranje zaštite na radu (izrada akata iz zaštite na radu - pravilnici, odluke, itd.)
  • vođenje poslova zaštite na radu
  • ispitivanja u radnom okolišu (ispitivanje učinkovitosti ventilacije)
  • ispitivanja i izrada elaborata u životnom okolišu
  • ispitivanje radne opreme
  • ispitivanje električnih instalacija
  • ispitivanje sustava zaštite od udara munje
vrh stranice